Ogłoszenie

Postanowieniem Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zezwolił wnioskodawcy Andrzejowi Golińskiemu na złożenie depozytu sądowego.

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34018421
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-069 Zielona góra
Ulica
Pl. Słowiański 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPostanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 roku
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
w sprawie I Ns 31/20
zezwolił wnioskodawcy Andrzejowi Golińskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 893,03 zł,
tytułem spłaty wynikającej z działu spadku po Wiesławie Golińskiej zgodnie z pkt. 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 5 września 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 152/18, a przysługującej Grzegorzowi Sierżantowi, ostatnio zamieszkałemu w Świebodzinie ;
Jednocześnie ustalono, że w/w kwota ma być wypłacona Grzegorzowi Sierżantowi na jego wniosek;
W związku z tym wzywa się spadkobierców po zmarłym do odbioru depozytu.
34018421
drukuj ogłoszenie