Ogłoszenie

Postanowiem Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zezwolił wnioskodawcy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na Oddział w Zielonej Górze złożenie depozytu sądowgo.

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34018424
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-069 Zielona góra
Ulica
pl. Słowiański 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPostanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 roku
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
w sprawie I Ns 101/20
zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Zielonej Górze na złożenie do depozytu sądowego kwoty1457,00 zł,
tytułem odszkodowania za udział 2/12 w prawie własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 619/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Niedoradz, gmina Otyń, przejętej z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z 26 listopada 2019 roku, GN - I. 7570.123.2016.MZIO, przysługujących zmarłemu Tadeuszowi Augustyniakowi, ostatnio zamieszkałemu w miejscowości Węgliny, Gmina Gubin
Jednocześnie ustalono, że w/w kwota ma być wypłacona spadkobiercom Tadeusza Augustyniaka - na ich wniosek pod warunkiem wykazania uprawnień do spadku po w/w zmarłym, to jest postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym.
Postanowieniem tym ustanowiono również kuratora w osobie radcy prawnego dla nieznanych wierzycieli z miejsca pobytu - spadkobierców zmarłego Tadeusza Augustyniaka
W związku z tym wzywa się spadkobierców po zmarłym do odbioru depozytu.
34018424
drukuj ogłoszenie