Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Krzczonowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159075
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 982/19 toczy się z wniosku Teresy Miącz postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości - działki nr 70/9 o powierzchni 1,37 ha położonej w Krzczonowie - Folwarku gminy Krzczonów, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności zaś następców prawnych Janiny Basiak, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, stawili się w Sądzie i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie