Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa dróg-gmina Waganiec

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159085
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE
STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec z dnia 5.03.2020 r. z ostatnim uzupełnieniem z dnia 28.05.2020 r. została wydana w dniu 9.06.2020 r. decyzja Starosty Aleksandrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2020, znak sprawy AB.6744.2.2020 dla inwestycji p.n.:

Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz zjazdów na przyległe posesje na terenie gminy Waganiec w miejscowości Nowy Zbrachlin i Waganiec w granicach administracyjnych gminy Waganiec i nadania wyżej wymienionemu pozwoleniu rygoru natychmiastowej wykonalności

w miejscowości: Nowy Zbrachlin
gmina: Waganiec
nr ewidencji gruntów: 6/1

w miejscowości: Waganiec
gmina: Waganiec
nr ewidencji gruntów: 203/1, 204/2, 264, 275, 202/6, 202/31, 202/35, 202/26, 202/25, 202/10, 202/21, 202/30, 202/23

Informuję, że z treścią wyżej wymienionej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 8, II piętro, pokój 225) w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach pracy Urzędu (znak sprawy AB.6744.2.2020).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Waganiec oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Waganiec oraz Nowy Zbrachlin.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA ALEKSANDROWSKI
LIDIA ZWIERZCHOWSKA

 

drukuj ogłoszenie