Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zezwoleniu wnioskodawcy Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański na złożenie do depozytu sądowego kwoty odszkodowania za nieruchomość

pomorskie, Juszkowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34018363
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe XII Wydział Cywilny

SzczegółyStarszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowieniem z dnia 31 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 1546/19 zezwolił wnioskodawcy Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.159 zł, stanowiącej kwotę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji jako działka nr 275/38 o powierzchni 0,0077 ha, położonej w Straszynie, w gminie Pruszcz Gdański, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1G/000711/90/9, objętą decyzją ostateczną Starosty Gdańskiego z dnia 30 września 2014 roku nr 854/2014 wydanej w sprawie o sygn. AB.6740.1196.2014.GM.GP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Spokojna w Straszynie z ulicą Sadową w Juszkowie wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci gazowej obręb Juszkowo i Straszyn, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Pruszcz Gdański prawa własności przedmiotowej nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany na rzecz wierzycieli tj. następców prawnych zmarłego Zdzisława Tworka, na ich żądanie po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru tego depozytu.
34018363
drukuj ogłoszenie