Ogłoszenie

Postanowieniem Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zieonej Górze zezwolił wnioskodawcy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Zielonej Górze na złożenie depozytu sądowego.

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34018429
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-069 Zielona góra
Ulica
Pl. Słowiański 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w sprawie I Ns 102/20 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Zielonej Górze na złożenie do depozytu sądowego kwoty1457,00 zł, tytułem odszkodowania za udział 2/12 w prawie własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 619/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Niedoradz, gmina Otyń, przejętej z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z 26 listopada 2019 roku, GN - I. 7570.123.2016.MZIO, przysługujących zmarłemu Szczepanowi Augustyniakowi, ostatnio zamieszkałemu w miejscowości Lidzbark Warmiński;
Jednocześnie ustalono, że w/w kwota ma być wypłacona spadkobiercom Szczepana Augustyniaka - na ich wniosek pod warunkiem wykazania uprawnień do spadku po w/w zmarłym, to jest postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym.
Postanowieniem tym ustanowiono również kuratora w osobie radcy prawnego dla nieznanych wierzycieli z miejsca pobytu - spadkobierców zmarłego Szczepana Augustyniaka;
W związku z tym wzywa się spadkobierców po zmarłym do odbioru depozytu".
34018429
drukuj ogłoszenie