Ogłoszenie

Pod Sygn. akt I Ns 1019/19 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Stopki o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Podwilku

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34020876
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1019/19 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Stopki o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Podwilku, woj. małopolskie, powiat nowotarski, gmina Jabłonka, obręb Podwilk, oznaczonej jako dz. ewid. 447/3 o pow. 0,0940 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr NS1T/00105277/2.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych Karola Łaciaka s. Ignacego i Weroniki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
34020876
drukuj ogłoszenie