Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Łomży o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Jesiotr, Stanisławie Jesiotrze i Adamie Jesiotrze

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159161
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 895/18 z wniosku Krystyny Dmoch o stwierdzenie nabycia spadku po:
a. Józefie Jesiotr córce Stanisława i Emilii z domu Filochowskiej zmarłej 3 maja 1988 r. w Podosiu, ostatnio stale zamieszkałej w Podosiu,
b. Stanisławie Jesiotrze synu Józefa i Józefy zmarłym 16 czerwca 1976 r. w Podosiu, ostatnio stale zamieszkałym w Podosiu;
c. Adamie Jesiotrze synu Józefa i Józefy zmarłym 19 kwietnia 1978 r. w Miastkowie, ostatnio stale zamieszkałym w Podosiu
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie