Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Raciborzu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Rzuchowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159162
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 477/19 toczy się postępowanie z wniosku Justyny Komolec oraz Grzegorza Komolec o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr 1014/238 położonej w Rzuchowie, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00043562/7, a także o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr 1009/240 położonej w Rzuchowie, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00043564/1. Działki te według treści księgi wieczystej stanowią współwłasność Gertrudy Golec, Jana Jenderko, Wilhelma Jenderko, Franciszka Kozielskiego, Anny Kozielskiej, a obecnie znajdują się w samoistnym posiadaniu Grzegorza Komolec oraz Justyny Komolec. Sąd wzywa, aby następcy prawni Gertrudy Golec, Jana Jenderko, Wilhelma Jenderko, Franciszka Kozielskiego, Anny Kozielskiej bądź inne osoby roszczące sobie prawa do nieruchomości w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa do wyżej wymienionych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może dojść do stwierdzenia zasiedzenia.

drukuj ogłoszenie