Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159163
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Regionalne Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby
z Oddziałem Intensywnej Terapii
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r., poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz.896).

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia, kandydaci składają w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, Sekretariat bud. C, IIp., w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Oferty należy kierować do Dyrektora Szpitala.

Na kopercie każdy kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Regionalne Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Intensywnej Terapii".

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, informuje, iż udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala odbywać się będzie na prośbę kandydata.

3. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur sierpień/wrzesień.

4. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i o wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

drukuj ogłoszenie