Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Raciborzu o stwierdzenie nabycia spadku po Otylii Wieder

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159165
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w sprawie I Ns 252/20 z wniosku Skarbu Państwa- Starosty Raciborskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Otylii Wieder zmarłej dnia 18.02.1999r. w Raciborzu i Anzelmie Wieder zmarłym dnia 8.02.2010 r. w Raciborzu. W skład spadku wchodzą nieruchomości położone w Ciechowicach objęte dawnymi księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Raciborzu: wykaz 40 Ciechowice, wykaz 103 Ciechowice, wykaz 234 Ciechowice. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie