Ogłoszenie

W sprawie o sygnaturze akt I Ns 637/19 toczy się postępowanie z wniosku Janusza Zaczyńskiego o stwierdzenie nabycia przez Irenę i Mieczysława Zaczyńskich przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/5

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34021515
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al.Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt INs 637/19
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 637/19 postępowanie z wniosku Janusza Zaczyńskiego o stwierdzenie nabycia przez Irenę i Mieczysława Zaczyńskich przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/5 o powierzchni 0,0748, wpisana do Lwh nr 715, gmina katastralna Myślachowice, prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, położonej w Myślachowicach przy ul. Kamiennej.
Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawcy. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.
34021515
drukuj ogłoszenie