Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Jaworze toczy się postępowanie o nabycie spadku po Janinie Wilczek, zm. 17.04.2018 r. w Legnicy i Edwardzie Wilczek, zm. 11.05.2018 r. w Legnicy.

dolnośląskie, Jawor

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34021581
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-400 Jawor
Ulica
Klasztorna 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W JAWORZE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Jaworze I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (sygn. akt INs 155/20) po:
- Janinie Wilczek ur. 18.02.1952 r. w Świdnicy, c. Juliana i Eleonory z domu Smoleńska, zmarłej 17.04.2018 r. w Legnicy,
- Edwardzie Wilczek ur. 11.08.1946 r. w Białym Borze, s. Stefana i Zofii z domu Jędruszczak, zmarłym 11.05.2018 r. w Legnicy,
ostatnio stałe zamieszkałych 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 5/5.
Wzywa się spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34021581
drukuj ogłoszenie