Ogłoszenie

Pod Sygn. akt I Ns 316/20/N toczy się postępowanie z wniosku Janiny Czerwińskiej o zasiedzenie nieruchomości, działka nr 137

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34021887
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny,
informuje, że pod sygnaturą I Ns 316/20/N toczy się postępowanie z wniosku Janiny Czerwińskiej przy uczestnictwie Barbary Makarewicz i Elżbiety Zwierzchowskiej o
zasiedzenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 137 o pow. 0,2554 ha położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta obręb nr 13, objętej dawną księgą wieczystą Lwh 300 Lubocza, KW 12648.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w tej sprawie, a w szczególności następców prawnych Franciszki Fraś, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
34021887
drukuj ogłoszenie