Ogłoszenie

Pod Sygn. akt I Ns 476/18/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Hładij

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34021891
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny,
informuje, że pod sygnaturą I Ns 476/18/N toczy się postępowanie z wniosku ESGE Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. z siedzibą w Krakowie przy uczestnictwie Heleny Hładij i Michała Hładij,
o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Hładij, synu Jana i Danuty, zmarłym w dniu 13 grudnia 2015 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie na os. Teatralnym 25/18.
Sąd wzywa spadkobierców wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34021891
drukuj ogłoszenie