Ogłoszenie

Pod Sygn. akt I Ns 24/18 toczy się postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Spytkowie z wniosku Władysława Sibika

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34021917
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Żwirki i Wigury
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WADOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny
prowadzi pod sygn. akt I Ns 24/18
postępowanie wszczęte z wniosku Władysława Sibika, a obecnie Marii Sibik o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Spytkowice gmina Spytkowice powiat wadowicki,
stanowiącej działkę ewidencyjną o nr. 4394 o pow. 0,7157 ha, której stan prawny nie jest uregulowany, a w rejestrze gruntów jako władającego ujawniono Władysława Jana Sibika syna Jana i Marii.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a Sąd stwierdzi nabycie nieruchomości w drodze uwłaszczenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34021917
drukuj ogłoszenie