Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 903/19

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34021928
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Krośnie
toczy się postępowanie z wniosku Danuty Olbrycht z udziałem Danuty Jurczyk, Anny Szuba i Edwarda Wielgos o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Teodorówce obejmującej działki ewidencyjne nr 1479 o pow. 0,03 ha, nr 1481 o pow. 0,07 ha, nr 1488 o pow. 0,06 ha, nr 1490 o pow. 0,06 ha, nr 1494 o pow. 0,12 ha, nr 1749/2 o pow. 0,11 ha, nr 1750/2 o pow. 0,07 ha, nr 2156/1 o pow. 0,01 ha, nr 2178 o pow. 0,06 ha, nr 2183 o pow. 0,06 ha, nr 2184 o pow. 0,02 ha, nr 2189 o pow. 0,04 ha, nr 2195 o pow. 0,05 ha, nr 2199 o pow. 0,16 ha, nr 2204 o pow. 0,11 ha, nr 2224 o pow. 0,14 ha, nr 2230 o pow. 0,17 ha, nr 2237 o pow. 0,18 ha, nr 3559 o pow. 0,21 ha, nr 3560 o pow. 0,36 ha, nr 106/3 o pow. 0,03 ha, nr 131 o pow. 0,10 ha, nr 135 o pow. 0,06 ha, nr 140 o pow. 0,01 ha, nr 143 o pow. 0,10 ha, nr 168 o pow. 0,08 ha, nr 175 o pow. 0,15 ha, nr 1168/1 o pow. 0,07 ha, nr 1170 o pow. 0,63 ha. Wzywa się zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Józefa Wielgos i Jana Wielgos, aby w terminie 3 m-cy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
34021928
drukuj ogłoszenie