Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Solawa

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022297
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Fosa Staromiejska 12/14
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Toruniu

SzczegółySygn. akt I Ns 255/20
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu pod Sygn. akt I Ns 255/20 toczy się postępowanie o
stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Solawa, synu Franciszka i Walerii, zmarłym dnia
07 marca 2020 r. w Toruniu, ostatnio stale zamieszkałym w Toruniu. Sąd wzywa
spadkobierców aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o
stwierdzeniu nabycia spadku.
34022297
drukuj ogłoszenie