Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022478
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
Pankiewicza 5-7
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.

SzczegółyGorzów Wlkp., dnia 14.07.2020 r.
GN.6821.22.2020.TK
GN.6821.23.2020.TK
Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Na podstawie art. 124 ust. 1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Starosta Gorzowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych nr ewid. działek 360/2, 388, 533, obręb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, poprzez zezwolenie na założenie
i przeprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 relacji Witnica - Gorzów Wlkp.
i sieci gazowej w Kostrzynie Nad Odrą.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli bądź ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7,
66-400 Gorzów Wlkp. , tel. 95 733-04-42.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do przedmiotowych nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części ww. nieruchomości.
34022478
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: