Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza o wydaniu zezwolenia na złożenie depozytu sądowego tytułem odszkodowania.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022563
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySygn. akt I Ns 1138/18
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze I Ns 1138/18 sąd wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Powiatowi Poznańskiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.359,78 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Więckowice, ark. mapy nr 4, działka nr 239/24 o pow. 0,0071 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu KW nr PO1P/00136781/4. Sąd wzywa wierzycieli (następców prawnych Natalii Oleś) do odbioru świadczenia.
34022563
drukuj ogłoszenie