Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilny do sygn ak I Ns 82/20 toczy się postępowanie

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022593
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 82/20
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 82/20 na wniosek Władysława Wesołowskiego toczy się postępowanie o uwłaszczenie (nabycia z mocy prawa w dniu 4.11.1971 r.) części nieruchomości składającej się z położonej w Zabierzowie Bocheńskim, gm. Niepołomice, woj. małopolskie działki nr 734 o pow. 0.5125 ha (rodzaj gruntu wg wypisu z rej. gr. R, Ł), powstałej z p.gr. l. kat. 1481/2, 1480, 1481/1, częściowo objętej KW nr KR2I/00010922/7, oraz objętej lwh 52 gm. kat. Zabierzów, w którym jako właściciele figurowali Józef Maj i Antonina Majowa.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34022593
drukuj ogłoszenie