Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny ul. Podwale 30, pod sygnaturą akt II Ns 402/19 prowadzi postępowanie wszczęte z wniosku Andrzeja Tomanek o stwierdzenie nabycia spadku po Gabrieli Tomanek

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022997
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny ul. Podwale 30, pod sygnaturą akt II Ns 402/19 prowadzi postępowanie wszczęte z wniosku Andrzeja Tomanek o stwierdzenie nabycia spadku po Gabrieli Tomanek zmarłej w dniu 22 listopada 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 104/4. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34022997
drukuj ogłoszenie