Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydział Cywilny toczy się sprawa o syg. akt I Ns 658/17 o stwierdzenie nabycia spadku

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022993
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Gacek z domu Michałowska, córce Jana i Anny, ur. 13 stycznia 1901 r. w Bulowicach, zmarłej w dniu 9 marca 1981 r. w Oświęcimiu, ostatnio stale zamieszkałej w Bulowicach nr domu 659, z zawodu rolniczce, o sygnaturze akt I Ns 1010/10 z wniosku Stanisławy Stawowczyk i Jana Stawowczyk z udziałem Barbary Adamus, Sylwii Młynarczyk i Łukasza Gacek, przy czym w skład spadku po wyżej wymienionej spadkodawczyni wchodzi wyłącznie nieruchomość gruntowa położona w Witkowicach składająca się z działki 349 o powierzchni 0,6600 ha, objęta księgą wieczystą KR2E/00011453/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach. Sąd wzywa zainteresowanych /spadkobierców/, aby w terminie 3 /trzech/ miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34022993
drukuj ogłoszenie