Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod syg. akt I Ns 275/20 toczy się postępowanie

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 275/20 toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Królczyka o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 5 stycznia 2020 roku prawa własności nieruchomości składającej się z dz. ewid. 7348/6 o pow. 0,0180 ha, powstałej z cz. pgr.l.kat. 7348/2 z LWH 1073 oraz pgr.l.kat. 7348/4 z NS1T/00011957/7, poł. w Ochotnicy Dolnej, obręb Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Jana Chrobaka, Józefę Chrobakową, Franciszka Chrobaka, Karolinę Barnaś Chrobak, Kunegundę Faronową, Rozalię Bednarzową, Wojciecha Chrobaka, Wojciecha Zasadni, Marię Chrobak bądź następców prawnych po wyżej wymienionych, przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i udowodniły swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
34022995
drukuj ogłoszenie