Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 211/19 z wniosku Mariusza Walkowiaka o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości

dolnośląskie, Środa śląska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022151
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Św. Andrzeja
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej, Wydział I Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 211/19 z wniosku Mariusza Walkowiaka o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości o nr. księgi wieczystej WR1S/1799/1, stanowiącej budynek położony w Jugowcu nr 7, gm. Środa Śląska, będącej w posiadaniu Mariusza i Małgorzaty Walkowiak.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych niebiorących udziału w postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie własności. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się, nie wykaże nabycia własności nieruchomości, może być pominięty w postanowieniu o stwierdzenie zasiedzenia.
34022151
drukuj ogłoszenie