Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku toczy się postępowanie o nabycie spadku po Krzysztofie Kozioł, zm. 05.06.2018 r. w Kłodzku.

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023109
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
Boh. Getta 15
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KŁODZKU VI WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySygn. akt I Ns 962/19

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kłodzko o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Kozioł, zmarłym 5 czerwca 2018 r. w Kłodzku, ostatnio zamieszkałym w Kłodzku.
Wzywa się spadkobierców zmarłego Krzysztofa Kozioł, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swe prawa do spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34023109
drukuj ogłoszenie