Ogłoszenie

W Sądzie Rejnowym w Kłodzku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Bożkowie, gm. Nowa Ruda.

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023112
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
Bohaterów Getta 15
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KŁODZKU VI WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySygn. akt I Ns 778/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Henryki Kuliniec i Zbigniewa Kuliniec przy udziale Małgorzaty Gołąb, Bożeny Zachacz, Katarzyny Spyra, Dariusza Szliwińskiego i innych, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bożkowie, Gmina Nowa Ruda, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00000391/3, w której jako właściciel wpisany jest Piotr Mazur, syn Jana i Antoniny.
Wzywa się wszystkich, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34023112
drukuj ogłoszenie