Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Turku toczy się postępowanie o nabycie spadku po Antonim Zdzisławie Karbowy, zm. 12.06.2015 r. w Turku.

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023120
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
Legionów Polskich 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Turku, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 5/20 toczy się postępowanie z wniosku Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z udziałem Ireny Karbowy, Sławomira Karbowy, Katarzyny Karbowy, Marcela Świętaszczyka, Zbigniewa Karbowy, Szymona Karbowy, Gminy Turek o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Zdzisławie Karbowy, synu Władysława i Heleny z domu Karbowa, zmarłym dnia 12.06.2015 r. w Turku, Powiat Turecki, mającym miejsce ostatniego miejsca zwykłego pobytu w Turku.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Antoniego Zdzisława Karbowy, dziadków, bądź zstępnych dziadków, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu.
34023120
drukuj ogłoszenie