Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu pod sygnatura akt I Ns 346/20 toczy się postępowanie

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023350
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy sącz
Ulica
Dr Smolika
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu pod sygnaturą akt I Ns 346/20 toczy się postępowanie z wniosku Anny Węgrzynowskiej i Kazimierza Węgrzynowskiego z udziałem Michała Tarasek, Zofii Prażmowskiej, Teresy Szeląg, Grażyny Janiszewskiej, Stanisława Kwarcińskiego i Józefa Kwarcińskiego o nabycie własności w drodze zasiedzenia przez Annę Węgrzynowską i Kazimierza Węgrzynowskiego działek ewidencyjnych:
- nr 357 o pow. 0,62 ha, która powstała z pgr. nr 929, 931/3, 927/1 i pb. 138,
- nr 373 o pow. 0,88 ha, która powstała z pgr. nr 916, 917/1, 1192, 918,919, i pb 173
- nr 387 o pow., 0,35 ha, która powstała z pgr nr 122, 123 i cz pgr 127
- nr 388 o pow. 0,12 ha, która powstała z pgr nr 124, 125, cz. pgr 1251 cz. pgr 126
- nr 650 o pow. 3,06 ha, która powstała z cz. pgr 130/1, cz. pgr 130/2, cz. pgr 131/1 wszystkie położone w obrębie 0016 Wojnarowa, gmina Korzenna, powiat Nowy Sącz, które to działki nie mają założonych ksiąg wieczystych, zaś dawne LWH i KW zaginęły w czasie działań wojennych. Ostatnimi znanymi posiadaczami gruntów była Maria Tarasek z Wójcików oraz Anna i Michał Jamróz.
Wzywa się właścicieli wyżej wymienionych nieruchomości oraz spadkobierców Marii Tarasek, Anny Jamróz i Michała Jamróz lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili przysługujące im prawo do nieruchomości pod rygorem pominięcia ich praw.
34023350
drukuj ogłoszenie