Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Środmieście w sprawie o sygn. akt I Ns 781/19/S toczy się postępowanie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023376
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 781/19/S toczy się postępowanie z wniosku kuratora spadku po Salo Liebeskind - Marcina Trzeciaka o uznanie za zmarłą: Leji vel Lei vel Lizy Liebeskind-Kolczyckiej vel Liebeskind z domu Kolczyckiej, urodzonej w dniu 15 października 1897 roku w Koreliczach, powiat nowogrodzki. Z akt sprawy wynika, iż Leja vel Lei'a vel Liza Liebeskind-Kolczycka vel Liebeskind z domu Kolczycka była żoną Salo Liebeskind, urodzonego w dniu 5 marca 1898 roku w Krakowie, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Krupniczej 22, była słuchaczką medycyny lub odpowiednio później lekarką, najprawdopodobniej zamieszkiwała w Krakowie przy ul. Krupniczej 22, rodzice ww. nieznani.
Sąd wzywa zaginioną, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiła się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą.
Sąd wzywa nadto wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
34023376
drukuj ogłoszenie