Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XIV Ns 135/20 z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Alinie Wojdzie

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023395
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-046 Wrocław
Ulica
Świebodzka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ XIV WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XIV Ns 135/20 z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Alinie Wojdzie z domu Król, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Stalowej 73, zmarłej w dniu 18 lipca 2015 roku w Zielonce, wzywa spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34023395
drukuj ogłoszenie