Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w Wydziale XI Cywilnym, toczy się postępowanie pod sygn. akt XI Ns 553/19 z wniosku Hit Investment sp. z o.o. we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Henryce Walczak

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023396
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-046 Wrocław
Ulica
Świebodzka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ XIV WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w Wydziale XI Cywilnym, toczy się postępowanie pod sygn. akt XI Ns 553/19 z wniosku Hit Investment sp. z o.o. we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Henryce Walczak. Wzywa się na postawie art. 672 k.p.c. i art. 673 k.p.c., aby wszyscy spadkobiercy Barbary Walczak, z domu Zabiegała, córki Czesława i Heleny Trzeciak, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Głównej, zmarłej dnia 31 marca 2018 r. we Wrocławiu, w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się od Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swe prawa do spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w orzeczeniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34023396
drukuj ogłoszenie