Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 343/20 toczy się postępowanie z wniosku Antoniny Morawczyńskiej o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Krościenku n. Dunajcem

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023521
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 343/20 toczy się postępowanie z wniosku Antoniny Morawczyńskiej o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Krościenku n. Dunajcem, obręb 0003 Krościenko n. D., oznaczonej jako działka ewid. nr 9187/2 o pow. 0,7592 ha, powstałej z pgr.l.kat. 9187/2 z Lwh 236, który utracił moc prawną.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Franciszka Jankowskiego bądź jego spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34023521
drukuj ogłoszenie