Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku z wniosku Gminy Suraż t z tytułu odszkodowania za nieruchomośc połozona w m. Suraż

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023003
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewivza 103
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku I Wydziałem Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Gminy Suraż o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 436,00 złotych.
Sąd postanowił zezwolić Gminie Suraż na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 436,00 zł (czterysta trzydzieści sześć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie m. Suraż, gmina Suraż, oznaczoną numerem geodezyjnym 254/1 o powierzchni 0,0016 ha, stanowiącą własność Tomasza Póltoraka, a przejętą z mocy prawa na własność Gminy Suraż na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr AR.6740.3.20.2018 z dnia 10 października 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy ulicy Zagumiennej i Szkolnej - z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu sądowego może być wydane spadkobiercom Tomasza Póltoraka.
Wzywa się wierzyciela/ wierzycieli do odbioru depozytu.
34023003
drukuj ogłoszenie