Ogłoszenie

Obwieszczenie nr 13/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023361
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr 13/2020
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 14741. j.)
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 7 lipca 2020 roku na wniosek Burmistrza Łomianek, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Rafała Piotrowskiego, wydał decyzję nr 244/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
rozbudowie drogi gminnej nr 411027W - ul. Cienistej w Łomiankach od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Armii Poznań - realizowanej na działkach:
a) przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej, położonych w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej stanowiących już własność Gminy Łomianki:
nr ew. 184/6, 178/1,177/1,182/4,181/3, 180/3,179/1, 176/1, 175/5, 175/3, 174/5,174/3,173/1, 172/1,170/1, 171/1,196/14, 162/20,162/21,197/7, 189/8,194/9,193/16, w obrębie 0007 Kiełpin Poduchowny, w jednostce ewidencyjnej 143205_5, Łomianki - obszar wiejski;
nr ew. 14, w obrębie 0005, w jednostce ewidencyjnej 143205_4 Łomianki-miasto;
b) przeznaczonych w całości pod realizację inwestycji drogowej, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Łomianki:
nr ew. 183/4, 202/2, 193/4, 112/3 w obrębie 0007 Kiełpin Poduchowny, w jednostce ewidencyjnej 143205 5, Łomianki - obszar wiejski
nr ew. 154/1 w obrębie 0008 Kiełpin, w jednostce ewidencyjnej nr 143205 5 Łomianki - obszar wiejski;
c) przeznaczonych pod inwestycję drogową powstałych wskutek podziału nieruchomości:
nr ew. 2/1 (2), 7/1 (7), w obrębie 0005, w jednostce ewidencyjnej 143205 4, Łomianki - miasto;
nr ew. 157/3 (157/2), 158/9 (158/2), 159/10 (159/9), 160/9 (160/2), 161/14 (161/5), 163/35 (163/7), 163/33 (163/11), 164/21 (164/19), 164/23 (164/20), 165/9 i 165/10 (165/7), 165/12 (165/8), 166/17 (166/4), 167/15 (167/5), 169/21 (169/3), 185/7 (185/2), 186/8 (186/4), 187/7 (187/2), 188/7 (188/2), 189/10 (189/9), 190/1 (190), 201/6 (201/2), 203/1 (203), 204/337 (204/1), 205/5 (205/1), 206/2 (206/1), 211/3 (211/1), 212/4 (212/3), 213/5 (213/3), 220/1 (220), 221/1 (221), 222/3 (222/2), 208/7 (208/3), w obrębie 0007 Kiełpin Poduchowny, w jednostce ewidencyjnej 143205 5, Łomianki - obszar wiejski;
d) dla których korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązek budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub melioracyjnych, szczegółowych dla obowiązku przebudowy innej drogi publicznej, gminnej:
nr ew. 163/11 (163/34), 206/1 (206/3) w obrębie 0007 Kiełpin Poduchowny, w jednostce ewidencyjnej 143205_5, Łomianki - obszar wiejski;
e) dla których ustala się obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do użytkowania:
nr ew. 211/1 (211/4), 166/4 (166/18), w obrębie 0007 Kiełpin Poduchowny, w jednostce ewidencyjnej 143205_5, Łomianki - obszar wiejski.
(W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki po podziale, a w nawiasie numer działki przed podziałem.)
PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wydaną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
Informacje w sprawie decyzji można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa za pomocą poczty, maila, telefonu lub e-PUAP.
tel.: 22 7337227, e-mail: architektura@pwz.pl
Uwagi i wnioski można składać na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
34023361
drukuj ogłoszenie