Ogłoszenie

Zawiadomienie o prowadzonym naborze wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159284
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Miasto Katowice oraz Inwestor Katowickie TBS Sp. z o.o. zawiadamiają, że w okresie od 30.07.2020 r. do 13.08.2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie można wypełnić i złożyć do Urzędu Miasta Katowice wyłącznie drogą elektroniczną poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

W celu przesłania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP oraz podpis elektroniczny (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany).

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) potwierdzające przyjęcie wniosku przez urząd.

Karta usługi udostępniona jest na platformie SEKAP w Katalogu usług -> Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe -> Gospodarka lokalami mieszkalnymi -> Nabór wniosków na mieszkania przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach, natomiast składanie wniosków za jej pośrednictwem możliwe będzie od dnia 30.07.2020r.

Szczegóły dotyczące warunków najmu lokali mieszkalnych dostępne są na stronie internetowej Miasta Katowice www.katowice.eu oraz inwestora www.tbs.katowice.pl

 

drukuj ogłoszenie