Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia w nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159289
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 42/20 z wniosku Eugeniusza Krzesickiego, Czesławy Krzesickiej o stwierdzenie zasiedzenia udziału w 1/2 części w nieruchomości położonej w miejscowości Czajewszczyzna, gmina Jeleniewo, w województwie podlaskim, oznaczonej nr geod. 129/1 i 130/1, dla której nie jest urządzona księga wieczysta - znajdującej się obecnie w posiadaniu Eugeniusza Krzesickiego i Czesławy Krzesickiej.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie