Ogłoszenie

W Sadzie Rejonowym w Łodzi toczy się postępowanie o nabycie spadku po Longinie Alicji Machel. Sąd wzywa spadkobierców

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34023681
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-925 Łódź
Ulica
al. Kościuszki 107/109
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
zawiadamia o toczącym się postępowaniu, w sprawie o sygn. akt II Ns 1014/18, z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. w Sopocie o
stwierdzenie nabycia spadku po Longinie Alicji Machel, córce Stefana i Janiny, zmarłej w dniu 4.02.2011 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi.
Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wyżej wymienionego spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34023681
drukuj ogłoszenie