Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159301
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 4/20 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Malec, Teresy Baran i Krystyny Brodowskiej z udziałem Wiesława Barana i Dariusza Brodowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej we wsi Chmiel I, gmina Jabłonna, składającej się z działek: nr 376 o pow. 0,84 ha, nr 515 o pow. 0,10 ha, nr 677 o pow. 0,14 ha i nr 678 o pow. 0,08 ha, pozostającej we władaniu wnioskodawczyń. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie