Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Magdalenie Muszyńskiej

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34024243
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-928 Łódź
Ulica
Al. Kościuszki 107/109
Osoba kontaktowa
Sądz Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, w sprawie XVIII Ns 845/19 toczy się postępowanie z wniosku Santander Bank Polska S.A. przy udziale Gminy Łódź o stwierdzenie nabycia spadku po Magdalenie Muszyńskiej, zmarłej w dniu 19 października 2018 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi.
Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34024243
drukuj ogłoszenie