Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Kisielewiczu.

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34024437
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KŁODZKU VI WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySygn. akt I Ns 264/20
Dnia 15 lipca 2020 r.
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się
postępowanie z wniosku Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Kisielewiczu, zmarłym 11 stycznia 2018 r. w Polkowicach, ostatnio zamieszkałym w Nowej Rudzie.
Wzywa się spadkobierców zmarłego Bogdana Kisielewicza, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swe prawa do spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34024437
drukuj ogłoszenie