Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości, położonej w gm. Wyryki.

lubelskie, Wyryki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34024442
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym we Włodawie
pod sygnaturą akt I Ns 42/17 toczy się postępowanie z wniosku Celiny Marciniak
o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Wyryki w gminie Wyryki, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 315, 498, 601 i 753 o łącznej powierzchni 1,53 ha, będącej w posiadaniu Celiny Marciniak.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego we Włodawie i udowodnili swoje prawa do wymienionej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie własności tej nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34024442
drukuj ogłoszenie