Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Stargardzie ogłasza, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Martini

zachodniopomorskie, Stargard

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34024481
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-110 Stargard
Ulica
Wojska Polskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W STARGARDZIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Stargardzie ogłasza, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Martini, synu Antoniego i Henryki, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2017 r. w Stargardzie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Lutkowie, gm. Dobrzany, pod nr. 28. W skład wiadomego Sądowi majątku po zmarłym wchodzi nieruchomość rolna wraz z zabudowaniami, dla której tut. Sąd prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00007447/7. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34024481
drukuj ogłoszenie