Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza że pod sygn. I Ns 137/19 toczy się postępowanie z wniosku Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Fryderyku Edwardzie Fabian

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34024490
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 137/19 toczy się postępowanie z wniosku Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu przy udziale Miasta Poznań, Tomasza Pawła Fabiana, małoletniej Julii Fabian - działającej przez matkę Elżbietę Fabian, małoletniej Gabrieli Fabian - działającej przez matkę Elżbietę Fabian o stwierdzenie nabycia spadku po Fryderyku Edwardzie Fabian (synu Eugeniusza i Bożeny), zmarłym dnia 26 września 2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, rozwiedzionym z Krystyną Fabian z domu Ulatowską, nieznanego zawodu. Sąd wzywa spadkobierców Fryderyka Edwarda Fabian, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do I Wydziału Cywilnego do sprawy I Ns 137/19 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Fryderyku Edwardzie Fabian, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34024490
drukuj ogłoszenie