Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Sierpcu o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Rychleńskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159331
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Dworaka (sygn. I Ns 270/19) o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Rychleńskim zmarłym w dniu 2 lipca 1975 roku w Płocku, ostatnio stale zamieszkałym w Drobinie gmina Drobin. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.

drukuj ogłoszenie