Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Raciborzu o uznanie za zmarłego Sebastiana Marka Rzepki

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159334
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie I Ns 531/19 wszczął postępowanie z wniosku Elżbiety Rzepki o uznanie za zmarłego Sebastiana Marka Rzepki urodzonego dnia 9.04.1976 r. w Rybniku, syna Jana Rzepki i Elżbiety Rzepki z domu Kurpanik, ostatnio zamieszkałego w Modzurowie ul. ks. A. Strzybnego 18, PESEL 76040913732. Ostatni raz był legitymowany dnia 13.09.2007 r. na ul. Skłodowskiej w Rybniku. Nigdy nie był poszukiwany jako osoba zaginiona. Sąd wzywa Sebastiana Marka Rzepkę, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia przekazały je sądowi.

drukuj ogłoszenie