Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 85/19 toczy się z wniosku Barbary Bogdalskiej postępowanie o stwierdzenie na rzecz Barbary Bogdalskiej i Leona Bogdalskiego zasiedzenia własności gruntu wraz z zabudową

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34024993
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 85/19 toczy się z wniosku Barbary Bogdalskiej postępowanie o stwierdzenie na rzecz Barbary Bogdalskiej i Leona Bogdalskiego zasiedzenia własności gruntu wraz z zabudową przy ulicy Ślepej 5 w Łomiankach, woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni, nr działki 205 o powierzchni 0,0328 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie nieruchomości z pominięciem ich praw.
34024993
drukuj ogłoszenie