Ogłoszenie

Pod Sygn. akt I Ns 689/19/S wydano postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa o złożenie depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za nieruchomość

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34025227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy uczestnictwie Karola Winiarskiego - kuratora dla nieznanego wierzyciela, pod sygnaturą akt I Ns 689/19/S wydano postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 84 926,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku znak WS-II-7570.2.55.2016.JR za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako dz. 9/3 o pow. 0,1284 ha, dz. 9/5 o pow. 0,0398 ha, dz. 10 o pow. 0,0424 ha, dz. 11 o pow. 0,0426 ha, obr. 77, jedn. ewid. Kraków-Podgórze, która przeszła na własność Skarbu Państwa z dniem 28 stycznia 2016 roku na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 06/2015 znak: WI-IX.7840.1.8.2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku. Uprawnionymi do odbioru depozytów są osoby, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień 28 stycznia 2016 roku.
Referendarz wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
34025227
drukuj ogłoszenie