Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. I Wydział Cywilny toczy się sprawa I Ns 386/19 z wniosku Eugeniusza Witkowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Będlewie

wielkopolskie, Grodzisk wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34025187
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Żwirki i Wigury
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. I Wydział Cywilny toczy się sprawa I Ns 386/19 z wniosku Eugeniusza Witkowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Będlewie, działki o numerach: nr 208, Tom I karta 20 Będlewo, wpisani właściciele Jan i Pelagia Pachciarek; nr 188, Tom IV karta 83 Będlewo oraz nr 549, 482, Tom I karta 9 Będlewo, wpisany właściciel Józef Wrześniewiski; nr 160, 161, 524, 162, Tom VI wykaz 111 Będlewo, wpisany właściciel Stefan Witkowski; nr 401, 548, Tom VII wykaz 146 Będlewo, wpisani właściciele Stefan i Ewa Witkowscy. Nie zostali ustaleni następcy prawni nieżyjących właścicieli. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych zmarłych właścicieli, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia wstąpiły do sprawy i wykazały swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34025187
drukuj ogłoszenie