Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 562/19 toczy się postępowanie z wniosku: Renata Jasek, Grażyna Kruk, Zdzisław Kruk o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34025561
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 562/19 toczy się postępowanie z wniosku: Renata Jasek, Grażyna Kruk, Zdzisław Kruk o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie z dniem 1 czerwca 2019 r. przez:
- Renatę Agnieszkę Jasek służebności drogi koniecznej o szerokości 3,5 m, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość obciążoną, stanowiącą działkę o nr. ewidencyjnym 70, położoną w miejscowości Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria, oznaczonej na mapie ewidencyjnej GEK-B.6621.2466.1.2019 sporządzonej przez Powiat Piaseczyński, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnących, stanowiących działki oznaczone nr. ewidencyjnymi 72, 130, 134, 135 i 136, położonych w ww. miejscowości Góra Kalwaria oznaczonych na ww. mapie, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgi wieczyste: WA5M/00377523/7 (ww. działki nr 72 i 130), WA5M/00261703/7 (ww. działka nr 134), WA5M/00355606/3 (ww. działka 135), WA1I/00027714/3 ( ww. działka nr 136),
- Grażynę Alicję Kruk i Zdzisława Kruk do majątku wspólnego małżeńskiego służebności drogi koniecznej o szerokości 3,5 m, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość obciążoną, stanowiącą działkę o nr. ewidencyjnym 70, położoną w miejscowości Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria, oznaczonej na mapie ewidencyjnej GEK-B.6621.2466.1.2019 sporządzonej przez Powiat Piaseczyński, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnących, stanowiących działki oznaczone nr. ewidencyjnymi 68 i 71 położonych w ww. miejscowości Góra Kalwaria, oznaczonych na ww. mapie, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgi wieczyste: WA5M/00320008/7 (ww. działka nr 68 ) i WA1I/00027764/8 (ww. działka nr 71).
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości stanowiącej ww. działkę nr 70 lub ww. służebności.
34025561
drukuj ogłoszenie